Științe administrative, finanțe

Finanțe

- risc; sector bancar; costuri de finanțare

Schimbările climatice și degradarea mediului au un impact important asupra societății și privesc atât companiile nefinanciare, cât și instituțiile financiare. Acestea conduc la apariția unor noi riscuri și oportunități, facilitând crearea unui cadru pentru o economie mai sustenabilă. Acordul de la Paris din 2015 care presupune menținerea încălzirii globale sub 2°C față de nivelurile preindustriale până la sfârșitul secolului, deși nu este specific sectorului financiar, reprezintă o piatră de temelie în orientarea politicii internaționale privind schimbările climatice către obiective ecologice și sociale.  Tema de cercetare este foarte relevantă având în vedere faptul că un comportament mai sustenabil al băncilor ar putea atrage costuri de finanțare mai reduse pentru ele și astfel dobânzi mai scăzute pentru împrumuturile contractate de gospodării și firme de la bănci, cu un efect benefic asupra economiei. Rezultatele noastre indică faptul că încorporarea practicilor ESG în procesul de luare a deciziilor financiare ale băncilor are un impact benefic asupra costului de atragere a fondurilor purtătoare de dobândă (costul total al fondurilor) și costul depozitelor. Reducerea costurilor de finanțare ar putea fi explicată prin faptul că includerea factorilor ESG în procesul de luare a deciziilor financiare ale băncilor este un instrument util în reducerea asimetriei informaționale atât pentru acționari, cât și pentru părțile interesate (stakeholderi), ceea ce ar atrage în cele din urmă mai mulți deponenți și ar reduce costul de finanțare.

Științe administrative

- politici publice, sustenabilitate, bună guvernare, locuri de muncă verzi

Tranziția către o economie cu emisii reduse de dioxid de carbon, neutră din punct de vedere climatic impune luarea unor măsuri în ceea ce privește ocuparea forței de muncă, cu accentul pe evoluția competențelor și calitatea locurilor de muncă. Schimbările care intervin duc la o creștere a cererii pentru unele locuri de muncă și la o scăderea pentru altele. În plus, o serie de ocupații și industrii existente vor trebui să își adapteze cadrele actuale de formare și calificare, din cauza schimbărilor ecologice ale sarcinilor lor. Astfel, într-o măsură mult mai mică, noile activități economice pot crea noi profesii, fiind astfel nevoie de noi profiluri de competențe, inclusiv noi cadre de calificare și formare pentru a putea satisface cererea pentru locurile de muncă verzi.

Științe administrative

managementul eticii, deontologie, politici de sănătate publică, management etic

Tema "Cercetarea în domeniul managementului eticii are menirea să servească creșterii calității și  performanței serviciilor de sănătate publică, fiind evidențiată de informațiile și datele recente obținute în sectorul medical.Evoluţia contemporană a politicilor publice modifică profund nevoia şi statutul eticii. Dezvoltată de mult sub forma unui discurs moral despre practicile profesionale, etica este acum văzută din ce în ce mai mult ca o abilitate pe care profesioniștii trebuie să o dezvolte și să o integreze în practicile lor pentru a acționa corespunzător într-o situațieEtica medicală este legată de confruntarea unui pacient și a actorilor din sectorul medical cu problema limitărilor existente: limita cunoașterii, limita vieții, limita politicilor publice, limita a ceea ce este suportabil acceptat.

Teme noi în curînd!

Contact

Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi este cea mai veche instituţie de învăţământ superior din România continuând, din anul 1860, o tradiţie a excelenţei şi inovaţiei în educaţie şi cercetare. Cu peste 25 000 de studenţi şi  peste 700 de cadre didactice titulare, universitatea se bucură de un important prestigiu la nivel naţional şi internaţional, având colaborări cu peste 500 de universităţi din străinătate.

În curînd

Meniul

Adresa

Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași

Bulevardul Carol I nr. 11

Iași, 700506

Contact

doctorat@uaic.ro

+40 232 20 10 23

Pagină web realizată în programul pentru creare site-uri, WebWave

Indiciu:

Poți elimina această informație dacă activezi planul premium

Acest site web a fost creat gratuit în WebWave.
Și tu poți crea propriul site web, gratuit, fără cunoștințe de programare.